میلیک

میلیک

یوونتوس-سردرگم-مغلوب-ناپولی-منظم-شد
یوونتوس سردرگم مغلوب ناپولی منظم شد
راحت بگویم ، از سوت شروع بازی...
پیش-بازی-یووه-لاتزیو
پیش بازی یووه لاتزیو
لاتزیو در برابر ناپولی شروع خوبی...
این-نتیجه-چیزی-را-تغییر-نمی-دهد
این نتیجه چیزی را تغییر نمی دهد
ما 70 دقیقه یوونتوس را در انتهای...