آمار و نتایج بازی ها

آمار و نتایج بازی ها

یوونتوس
دینامو کیف
29 مهر 1399 ساعت ۲۰:۲۵
لیگ قهرمانان
فصل 2020-2021

یوونتوس

دینامو کیف

یوونتوس
کروتونه
26 مهر 1399 ساعت ۲۲:۱۵
سری آ
فصل 2020-2021

یوونتوس

کروتونه

یوونتوس
رم
6 مهر 1399 ساعت ۲۲:۱۵
سری آ
فصل 2020-2021

یوونتوس

رم

سمپدوریا
یوونتوس
30 شهریور 1399 ساعت ۲۳:۱۵
سری آ
فصل 2020-2021

سمپدوریا

یوونتوس

لیون
یوونتوس
17 مرداد 1399 ساعت ۲۳:۳۰
لیگ قهرمانان
فصل 2019-2020

لیون

یوونتوس

رم
یوونتوس
11 مرداد 1399 ساعت ۲۳:۱۵
سری آ
فصل 2019-2020

رم

یوونتوس

یوونتوس
کالیاری
9 مرداد 1399 ساعت ۰۰:۱۵
سری آ
فصل 2019-2020

یوونتوس

کالیاری

سمپدوریا
یوونتوس
6 مرداد 1399 ساعت ۰۰:۱۵
سری آ
فصل 2019-2020

سمپدوریا

یوونتوس

یوونتوس
اودینزه
2 مرداد 1399 ساعت ۲۲:۰۰
سری آ
فصل 2019-2020

یوونتوس

اودینزه