لیگ قهرمانان

لیگ قهرمانان

کنفرانس خبری جی جی قبل از فینال
کنفرانس خبری جی جی قبل از فینال
میتونیم شور و هیجان ‌هوادارامون...
کنفرانس دنی آلوز پیش از دیدار فردا
کنفرانس دنی آلوز پیش از دیدار فردا
بازی کردن در یک‌ فینال دیگه بسیار...
یوونتوس در فینال های اروپایی
یوونتوس در فینال های اروپایی
بررسی عملکرد بیانکونری در فینال...
۱۱  سال است که در اروپا هستم
۱۱ سال است که در اروپا هستم
گونزالو هیگووایین : ۱۱ سال است...