تا 40 سالگی بازی می کنم
سن فقط یک عدد است
 
۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۰
استادیوم گروپاما
لیگ قهرمانان
یوونتوس ۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۰ لیون
اینترمیلان ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ یوونتوس
آ.ث میلان ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ یوونتوس
یوونتوس ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ بولونیا
یوونتوس ۳ فروردین ۱۳۹۹ جنوا
اسپال 1 یوونتوس 2
مانند چند هفته گذشته البته یوونتوس...

اخبار پربازدید

قدیس جاودانی که میگوید جاودان نیست
قدیس جاودانی که میگوید جاودان نیست
صحبت های تلخ بوفون پیش از دیدار...
مصاحبه الکس دل پیرو
مصاحبه الکس دل پیرو
قسمت هایی از مصاحبه الکس دل پیرو...